Menu Kas Kecil

Pengajuan Dana

Form ini berfungsi untuk mencatat penggunaan dana operasional yang dikeluarkan.

Kembalian Belanja

Form ini berfungsi untuk mencatat dana yang tidak terpakai/ kembalian belanja.

Top Up Dana

Form ini berfungsi untuk mencatat penggunaan dana operasional yang dikeluarkan.

Menu Perawatan Kendaraan dan Ruang Produksi​

Menu Perawatan Kendaraan

Form ini berfungsi untuk mencatat perawatan kendaraan operasional.

Menu Perawatan Ruang Produksi

Form ini berfungsi untuk mencatat perawatan ruang produksi dan peralatan